Overzicht activiteiten

Verslag van het bestuur over het jaar 2022

In 2022 ontvingen wij220(in 202189) aanvragen. Dit is een stijging van 16,4%. Dehonoreringsaantallen zijn ook gestegennamelijk met 15van 100 in 2021 naar 115 in 2022.

In totaalzegden wij in 2022 € 510.843,- (in 2021481.288,-) toe, een toename van ruim 6%.

Een aantal grote toezeggingen zijn gedaan o.a. Theater aan de Schie, Waterpoort Vlaardingen, SUN waterweg, Voedselbank Vlaardingen, Schiedamse Molens en Muziekvereniging St. Radboud.

Een voor ons bijzondere toezegging in 2022 is die aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Wij hebben onze namelijk gecommitteerd om gedurende de komende drie jaar de VolkskrantBeeldende Kunst Prijs te financieren.

De deelname in het SI2 fonds (Social Impact fonds) heeft in het afgelopen jaarnet als in 2021conform de verwachtingen gepresteerd. Het fonds komt zo langzamerhand, na de investeringsfase, nu toch wel in de oogstfase. Echter de verkopen hebben nog niet plaatsgevonden waardoor nog steeds uitsluitend fondsmanagementkosten en negatieve waarde correcties op participaties in de resultatenrekening verantwoord kunnen worden. 

De eerste stortingen in het volgende fonds (SI3) zijn gedaan.

De verplichtingen zoals rentebetalingen en aflossingen van de door het de Groot Fonds verstrekte leningen vanwege de Management Buy Out van Gericon werdenook in 2022nauwgezet nagekomen. De lening werd uiteindelijk in 2022 totaal afgelost.

Met onze vermogensbeheerders werden weer meerdere gesprekken gevoerd teneinde het rendement te verhogen. Het uiteindelijk jaarrendement kwam voor ING uit op ruim min 14.23% en voor Van Lanschot op ruim min 12,18%.

In 2022 werd voor  HotspotHutspot na Corona weer geen makkelijk jaar. De losse lunches en diner komen nog steeds niet goed op gang. Wel werden door een heel aantal groepsboekingen de verliezen tot een minimum beperkt. Met de beheerder werd veel en goed overleg gevoerd. Een aantal bouwkundige gebreken zoals het slecht functioneren van de koeling/verwarmingssysteem kwamen daarin regelmatig ter sprake. De leverancier (Zondervan) reageert niet naar wens. In 2023 moet er een oplossing worden gevonden want zomers wordt het er veel te warm.

In 2022 zijn een heel aantal aanvragen via het Fonds op naam van de NWWB ontvangen. In regelmatig overleg met het bestuur van de NWWB worden deze aanvragen beoordeeldDe bedoeling is dat binnen 5 à 6 jaar het geschonken bedrag geheel verbruikt zal worden.
 
Onze deelneming in Stadsherstel Maasstede BV had in 2022 een voorspoedig verloop. Alleen de op handen zijnde koop en restauratie van de Monopole heeft vanwege indirecte problemen bij het Stedelijk Museum als gevolg van de energie crisis vertraging opgelopen. We hopen in 2023 een doorbraak te creëren