•  DSC1316.jpg O.a. De Furie in Maassluis

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING DE GROOT FONDS

      2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Uitkeringen (x € 1.000) 527 648 561 519 445 318
                 
                 
De procentuele verdeling van de uitkeringen naar categorie bedraagt in procenten van het totaal aan uitkeringen:  
             
                 
Regio     91% 95% 96% 87% 91% 88%
Landelijk     9% 4% 3% 11% 7% 6%
Wereld     - 1% 1% 2% 2% 6%
                 
                 
Ontvangen verzoeken   273 231 239 182 148 141
Gehonoreerd   136 115 126 109 98 88
                 
In %     50% 50% 53% 60% 66% 62%
                 
                 
                 
      2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
Baten     194.113 342.560 750111 195808 421488 371.209
                 
Lasten     665.833 776.132 703.878 669853 565212 441.455
                 
Exploitatieresultaat   -471.720 -433.572 46.233 -474.045 -143.724 -70.246