•  DSC1316.jpg O.a. De Furie in Maassluis

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING DE GROOT FONDS

         
  W 2023 W 2022    
Balans        
Aktiva        
    Vaste     33.161.977     30.994.316    
    Vlottende                60.044             197.483    
Totaal aktiva     33.222.021     31.191.799    
         
Passiva        
    Reserves     32.337.905     30.442.483    
    Overige verplichtingen             884.116             749.316    
Totaal passiva     33.222.021     31.191.799    
         
    Stamvermogen     34.332.275     33.075.409    
         
         
         
  W 2023 W 2022 B 2024  
Staat van Baten en lasten        
Baten        
    Opbrengst beleggingen             234.049             315.719             286.000  
    Kosten van het beleggen                90.664             112.764             100.000  
    Koersresultaten        2.685.059       -4.382.093  nil   
    Overige baten                13.700                14.400                14.000  
Totaal Baten        2.842.144       -4.164.738             200.000  
         
Lasten        
    Doelbestedingen             704.077             471.739             600.000  
    Administratie kosten aanvragen e.d.                47.385                52.050                52.000  
    Afschrijvingen                35.389                17.374                35.000  
    Personeelskosten                43.560                43.560                45.000  
    Overige lasten                19.897                24.747                21.000  
Totaal Lasten             850.308             609.470             753.000  
         
Saldo Baten en Lasten minus koersresultaat           -693.223           -392.115           -553.000